Szerzői jogi nyilatkozat - Vizsnyai Informatika

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap tartalma szerzői jogi védelem hatálya alá tartozik, beleértve az adatbázisjogokat és egyéb vonatkozó jogokat.

Minden jog fenntartva. A vizsnyai.hu honlapon található tartalom a Vizsnyai Informatika szellemi tulajdona. Az oldalon található anyagok jogosulatlan felhasználása a hatályos szerzői jogi jogszabályokkal ellentétes lehet. Ez a honlap sem egészben, sem részben nem reprodukálható (mechanikus vagy elektronikus úton), kivéve a személyes, nem kereskedelmi célú felhasználást. Ha a honlapról a fent említett célból adatokat tölt le, minden példánynak tartalmaznia kell az eredetiben szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonjogra vonatkozó nyilatkozatokat. A
jelen honlap bármely részének módosítása, terjesztése, nyilvános bemutatása, más szellemi alkotásba, kiadványba vagy honlapba történő beépítése vagy egyéb, az információk visszakereshetőségét lehetővé tevő elektronikus rendszerben történő tárolása bármilyen okból tilos.

Privacy Preference Center