Óriási lépés történt Amerikában, a Legfelsőbb Bíróság úgy döntött, hogy a bűnüldöző szerveknek a vezeték nélküli szolgáltatók által összegyűjtött mobiltelefon-helymeghatározási adatokhoz való hozzáférést külön engedély kéréséhez köti – a fogyasztói magánélet tehát nagyobb védelmet nyert.

helymeghatározásAz Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága úgy döntött, hogy a mobiltelefonunkon alapuló helyszínek történeti feljegyzéseihez való hozzáféréshez a bűnüldözési szerveknek engedéllyel, paranccsal kell rendelkeznie, mielőtt egy állampolgár helymeghatározási rekordjaira rákeresnek.

Ez az első alkalom, hogy a Legfelsőbb Bíróság úgy határozott, hogy a telefonos előfizetőnek joga van személyes adatainak ilyen fokú védelméhez.

Ez egy mérföldkő a magánélet védelme érdekében, hiszen a bíróságoknak is megfelelően kell tudnia kezelni ezeket a feltörekvő technológiákat. Ezzel a határozattal egy újfajta nézőpontot hoztak létre, amelyen keresztül betekinthetünk a kormány azon lehetőségeibe, hogy harmadik felek nyilvántartásait hogyan szerezik meg, és hogyan kezelik, hiszen ezelőtt sok peres esetben a vádlott nem volt tudatában ennek a menetéről, nem is tudta, hogy léteznek ilyen szabályozások, és arról sem tudtak, hogy ezekhez ők maguk is személyesen hozzáférhetnek.

A bírósági határozat egy 2011-es rablási ügy kapcsán indult el, amelyben egy férfit az FBI 4 hónapon keresztül követett a mobiltelefonja helyzetei alapján.

Összességében az FBI összegyűjtött 12.898 helyet, amelyet a vádlott 127 napi mozgása alatt járt be. Ezeket katalogizálták, és a rablási ügyük helyszíneinek négy pontjánál egyezést találtak. Azonban az elkövető nem ő volt és rendes indokuk sem volt ezt az illetőt vádolni. A vádlott elmondta a bíróságon, hogy milyen megaláztatások érték emiatt és hogy semmi védelme sincs a magánszemélyeknek ilyen téren, hiszen eddig indok nélkül bárkit lekövethettek. Azonban ennek itt valamilyen szinten vége.

helymeghatározásA fellebbviteli bíróság bírája szerint az FBI-nak ekkor még nem volt szüksége bírósági engedélyre a lekövetéshez, mivel a mobiltelefon helymeghatározó adatait ekkor még nem védte semmi jogi szabályozás, hogy azokat a harmadik féltől, a mobiltelefon szolgáltatóktól megszerezhessék.

Ahogy a GDPR, úgy ez a határozat is folyamatosan a magánszemélyek privát dolgainak védelme érdekében készülnek. Hiszen, ha megfigyeltük, a technológiai újítások és adathasználat mértéke rohamosan fejlődik, viszont az ezeket körülvevő jogi védelem és adatbiztonság mindig pár lépéssel le van maradva. Érezhető tehát az utóbbi időben, hogy igyekeznek ezeket a védelmi mechanizmusokat pótolni.

Ezzel az előrelépéssel a magánszemélyek nagyobb fokú védelmet élvezhetnek a jogosulatlan adat hozzáférésekkel szemben.